Cenas

Infrastruktūras audits

Serveru skaits līdz 5, darba staciju skaits līdz 30, informācijas sistēmu skaits līdz 5
Cena: 1200 EUR
Serveru skaits virs 5, darba staciju skaits virs 30, informācijas sistēmu skaits virs 5
Cena pēc vienošanās

Datoru un serveru administrēšana un uzturēšana


Pastāvīgiem klientiem noslēdzot līgumu

Datoru uzturēšana:

Datoru skaits līdz 5
18 EUR/mēnesī
Datoru skaits no 5 līdz 20
14 EUR/mēnesī
Datoru skaits no 20-40
13 EUR/mēnesī
Datoru skaits virs 40
10 EUR/mēnesī
Servera uzturēšana:

Windows OS servera uzturēšana
18 EUR/mēnesī
Linux OS servera uzturēšana
20 EUR/mēnesī
* Cenas norādītas par vienu vienību un bez PVN

Klientiem bez līguma
Izsaukums pie klienta Rīgas pilsētas teritorijā 15 EUR (par reizi)
Stunda likme no 10 līdz 15 EUR/stundā
Pakalpojuma klāsts ietver:

Datortehnikas problēmu norādīto problēmu analīze, problēmsituāciju profilakse un novēršana.
Nepieciešamo izejmateriālu un sistēmas attīstības vajadzību apzināšana, pasūtījuma sastādīšana un iesniegšana PASŪTĪTĀJAM.
Datortīkla konfigurēšana, lietotāju pieejas tiesību piešķiršana vai izmaiņas, pēc PASŪTĪTĀJA rakstiska lūguma.
Darba staciju konfigurēšana, darba staciju sistēmas optimizēšana, pēc PASŪTĪTĀJA lūguma.
Datortehnikas lietotāju konsultēšana telefoniski.
Ierašanās PASŪTĪTĀJA telpās avārijas situāciju novēršanai saskaņā ar Līgumu noteiktā laikā, skaitot no pieteikuma brīža.

Nodrošināt sistēmu aizsardzību pret vīrusu iedarbību:
Licencētas antivīrusu sistēmu uzstādīšana.
Datoru pārbaude uz datorvīrusu esamību.
Licencētas vīrusu programmas darbības un atjaunošanas nodrošināšana, tajā skaitā savlaicīga PASŪTĪTĀJA informēšana par šo programmu atjaunošanu sakarā ar licences darbības termiņa beigšanos.
Interneta pārlūkprogrammas uzturēšana kārtībā un tās darbības nodrošināšana.
E-pasta klienta programmatūras darbības nodrošināšana.
Nepieciešamības gadījumā, datortehnikas tīkla shēmu izveidošana un izmaiņu gadījumā aktualizāciju.
Nepieciešamības gadījumā, uzskaites par licencētām lietotāja datorprogrammām izveidošana un tās regulāra kontrole.
Printeru tehniskā uzraudzība un konfigurācijas uzturēšana.
Izpildītāja iegādātās datortehnikas nogāde uz garantijas remontu un atpakaļ, kā arī pēc garantijas remonta organizēšana, iespējas robežās nodrošināt šīs tehnikas aizvietošanu ar Izpildītāja tehniku.